Overvalpreventie

Overval? Voorkomen is beter dan genezen

Wij bij iSecur geloven dat voorkomen beter is dan genezen.  Maar mocht het in het ergste geval tot een overval leiden, staat er hieronder beschreven hoe u zich het beste kunt voorbereiden.

Hoe moet je handelen bij een overval? Een overval is een zeer ingrijpende gebeurtenis waar iedereen mee te maken kan krijgen. Het gebeurt onverwachts en gaat meestal gepaard met veel geweld en bedreigingen. Er kan bij een bedrijf veel schade worden geleden door overvallen, maar de grootste schade is vaak niet uit te drukken in geld.

Wat te doen tijdens een overval?

De politie hanteert het RAAK-principe tijdens een overval:

R → Rustig blijven

A → Aanvaarden

A → Afgeven van geld of goed

K → Kijken

Hoe logisch het misschien klinkt, in paniek maakt men soms verkeerde handelingen. Probeer in elk geval rustig te blijven en je omgeving te kalmeren. Volg alle bevelen van een overvaller op en pleeg geen verzet. Lieg ook niet tegen de overvaller, dit kan gevaarlijk zijn. Probeer onopvallend het overvalalarm in werking te stellen, maar doe dit alleen als je zeker weet dat de overvaller je niet ziet. Vooral als een overvaller gewapend is moet je erg voorzichtig zijn met handelen. Geef geld en goederen af zonder tegen te stribbelen en denk vooral om je eigen veiligheid. Observeer de overvaller nauwkeurig, stel een signalement vast en let op opvallende eigenschappen.

Wat te doen na een overval?

Als de overvaller het pand heeft verlaten, bel dan meteen de politie via 112. Let ook op in welke richting en met welk vervoermiddel de overvaller vlucht. Zorg ervoor dat de sporen van de overval niet worden uitgewist. Raak niets aan, sluit de ramen en deuren en laat geen derden binnen. Wacht buiten de winkel of het bedrijf tot de politie is gearriveerd. Probeer klanten tussendoor gerust te stellen. Verzoek getuigen om te blijven of noteer hun naam en telefoonnummer.

Overvaltraining

In elke branche waar contant geld in om gaat, lopen werknemers het risico om geconfronteerd te worden met een overval. Ook zijn er bedrijfstakken waar het bij de overvaller om de voorraad gaat. Voor deze ondernemers en hun personeel is het mogelijk om een overvaltraining te volgen. Dit kan bij MKB Cursus en Training.

Onderzoek heeft aangetoond dat het volgen van een overval training effectief is op drie gebieden:

  • – Preventief: men is zich bewust van het risico en is meer alert.
  • – Tijdens een overval: men weet wat hij/zij moet doen en juist weer niet.
  • – Na een overval: de verwerking van een hevig incident blijkt beter te verlopen bij medewerkers die van tevoren een training hebben gevolgd. In deze training worden achtergronden van overvallen besproken en komen preventieve maatregelen aan bod.

Tijdens de overvaltraining wordt de overvalsituatie met een professionele acteur in een rollenspel getraind. Door te oefenen met een ‘echte’ overvalsituatie leer je praktische vaardigheden om zo goed mogelijk met een overval om te kunnen gaan. De overvaltraining is bestemd voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en voor medewerkers die te maken kunnen krijgen met agressieve klanten. De training kan ook voor groepen worden gegeven.

Kortom

RAAK dus, rustig blijven, aanvaarden, afgeven van geld of goed en kijken, is erg belangrijk als er een overval wordt gepleegd. Hang niet de held uit, maar zorg vooral voor je eigen veiligheid.