Elektra

Elektrotechnische installaties

iSecur ontwerpt, realiseert en onderhoudt elektrotechnische installaties in gebouwen en industrie. Elektrotechniek is een breed vakgebied, waarin vooral duurzaamheid een belangrijk thema is. Denk aan verlichting, toegangscontrole, decentrale opwekking van energie en smart grids. Hierbij staan technische normen zoals de NEN 1010 en NEN 3140 centraal. iSecur zorgt als elektrotechnisch installatiebedrijf voor een effectief ontwerp en efficiënte aanleg van elektro-installaties in zowel klein- als grootschalige projecten.

Het raakt het hele bedrijfsproces en daarmee is elke klantvraag anders. Door ons goed in te leven in de vraag en het bedrijfsproces van u als klant komen we tot een ontwerp dat voldoet aan de wensen van de klant, de eisen op het gebied van wet en regelgeving en minimale onderhouds- en gebruikskosten.

Welke elektrotechnische installaties verzorgt iSecur zoal?

 • – Laagspanningsinstallaties
 • – Middenspanningsinstallaties
 • – Verlichting
 • – Noodverlichting
 • – Communicatie installlaties
 • – Beveiligingsinstallaties
 • – Technische automatiseringsinstallaties
 • – ICT-installaties
 • – Domotica
 • – Elektromechanisch onderhoud
 • – Bliksembeveiligingsinstallaties
 • – Aardings- en overspanningsinstallatie
De ARBO-wet stelt strenge eisen aan het werken aan en met laagspanningsinstallaties. Zo moet veilig gebruik van elektriciteit gewaarborgd zijn. Alleen deskundige, goed onderrichte en bevoegde medewerkers mogen elektrotechnische en bedieningswerkzaamheden uitvoeren.